Diensten

Kan uw kind eigenlijk veel beter presteren?! Door succeservaringen weer gemotiveerd voor school! Huiswerkbegeleiding en bijles op maat.

ZOO verzorgt huiswerkbegeleiding en bijles voor leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs: van speciaal onderwijs tot en met gymnasium.
Er wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt. Andere ondersteunende diensten zijn tevens mogelijk.

 • Huiswerkklas: in een klein groepje wordt huiswerk gemaakt. Er is hulp om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden. Dit kan dagelijks 1 of meerdere uren 6 dagen per week (ook op zaterdag). Door de week van 14.00u. tot 17.00u. en op zaterdag van 10.00u. tot 17.00u. In overleg is de vroege avond ook mogelijk.
 • Taalinhaalprogramma’s voor Engels, Nederlands, Frans en Duits.
 • Bijles voor alle vakken.
 • Dyslexiebegeleiding met name toegepast op het huiswerk (bijv. woordjes leren en leesteksten).
 • Counselling.
 • Begeleiding van zogenaamde “rugzakleerlingen”.
 • MBO-trainingen voor rekenen- en spellingsexamen.

Tarieven

Huiswerkbegeleiding
€15 per uur, 2e uur dezelfde dag €10
(beter om 2 uur intensief te werken i.p.v. de hele middag).

Bijles
€17,50 per uur door een bovenbouw-leerling(e)
€19,50 per uur door een student(e)
€32,50 per uur door een ervaren docente

Dyslexiebegeleiding
€35 per uur.

Verder geldt:

 • Geen inschrijfgeld.
 • Gratis intakegesprek.
 • Gratis telefonische gesprekken/e-mail contact tussendoor (indien gewenst).
 • Bij ziekte mogelijkheid de huiswerkbegeleiding in te halen op een andere dag.
 • Kortingspercentage van 3% bij vooruitbetaling per jaar.

Wie ben ik?

Mijn naam is Marleen Wijgman. Ik ben docente Frans en maatschappijleer sinds 30 jaar. Ook heb ik 10 jaar als counsellor en vertrouwenspersoon gewerkt. Verder ben ik gespecialiseerd in dyslexie. In mijn eigen praktijk werk ik regelmatig met dyslectische leerlingen. Groepen waaraan ik les geef/heb gegeven zijn: onder andere VMBO-TL, HAVO, VWO, MBO, basiseducatie, AMA's, zogenaamde "drop-outs" en volwassenenonderwijs.

Ik denk, dat ik al met al veel kennis en ervaring heb opgedaan, die ik optimaal inzet voor de leerlingen in mijn huiswerkinstituut.

Visie

Pubers hebben tegenwoordig een omgeving die hen enorm afleidt: facebook, twitter, gamen, tv., enz. Geen wonder dat er van het huiswerk niet veel terecht komt.
Alleen al minderen met de computer en rustige momenten creëren leveren binnen 14 dagen resultaat op!
Thuis is het dan ook vaak weer een stuk gezelliger! Het is prettig voor ouders het huiswerkgebeuren aan iemand anders over te laten. Het kan averechts werken als ouders zich er teveel mee bemoeien.
Voor een puber werkt het erg prettig om een coach te hebben die naast hen staat en in hem/haar gelooft.
Leerlingen plannen niet goed en hebben vaak niet de juiste aanpak. Het bespaart tijd en het geeft een geruststellend gevoel als ze wel de juiste aanpak hebben.
Zodra een leerling een mooi cijfer haalt, is de motivatie voor school er weer. Zo simpel is het!

Kom met ons in contact

Locaties:
Hoofdvestiging: Schagen
Ook andere locaties zijn mogelijk in overleg.

mar.wijgman@gmail.com

Mevrouw M. Wijgman
Mobiele nummer:
06-34571461